Om

Falkoneriet - Møns Klint er opstået udfra et stærkt ønske om at bevare og viderebringe den ældgamle jagtform at træne og jage med rovfugle. UNESCO anerkendte i november 2010 falkejagten som en verdenskulturarv, så ikke mindst af den grund er vi forpligtet til at passe på de sidste rester af denne sjældne kulturarv i Danmark.


Historisk har rovfuglene været efterstræbt af både samlere ,ægrøvere , jægere og falkonére, men idag har vi de største rovfuglebestande der nogensinde er blevet registreret . Vandrefalkebestanden i Sverige og Tyskland er med stor succes blevet genetableret ved omfattende udsætning af opdrættede falke fra bl.a danske falkonére , der også ihærdigt har forsøgt at få tilladelse til at udsætte og genetablerer trærugende vandrefalke i Danmark .


Den bedste måde at passe på vores kulturhistoriske jagtform er at oplyse omkring den. Derfor ønsker vi at give alle besøgende et lille indblik i falkejagtens udøvelse og kulturhistorie. På den måde vil der forhåbentlig danne sig et mere nuanceret billede af denne oprindelige jagtform, både når det gælder fortidens synder, men frem for alt af nutidens bæredygtige falkejagt, som selv Dyreetisk råd mener bør have en renæssance.

 

Formidlingen tager udgangspunkt i tidligere tiders brug af rovfugle til jagt som en nødvendighed for at skaffe sig føde, og bringer os videre til falkejagtens rolle op igennem Europas historie helt frem til i dag.


På det tidspunkt hvor Antoine de la Calmette grundlagde Liselund Park var hans bror Louis øverste ansvarlige for det Kongelige Falkoneri på Frederiksberg. Vi har med hjælp fra Ole Berg gravet i Rigsarkivet og fundet et væld af interessant korrespondance som vi naturligvis vil inddrage i historiefortællingen.


For at gøre oplevelsen så autentisk som overhovedet muligt har vi placeret falkeflyvningerne på toppen af en fredet overdrevsbakke – Grevensbjerg – hvor vi lægger vægt på, at opvisningen bliver en spændende oplevelse for både børn og voksne, alt sammen iscenesat i noget af Danmarks smukkeste natur.